Sản phẩm mới nhất

Cảm biến từ XS7J1A1PAL2

Cảm biến từ 3-wire,pre-cabled voltage 10-36V,PNP,NO

Phụ kiện cảm biến XZCC12FCP40B

Phụ kiện cảm biến XS,Elbowed,M12-4PIN

Phụ kiện cảm biến XZCC12FCM40B

Phụ kiện cảm biến XS,Elbowed,M12-4PIN

Phụ kiện cảm biến XZCC12FDP40B

Phụ kiện cảm biến XS,Straight,M12-4PIN

Lên top