Sản phẩm mới nhất

Cảm biến từ XS630B1NBL2

Cảm biến từ XS6 3-wire,Ø30 Pre-cable 10.58V, 18.0mm ,NPN,NC

Cảm biến từ XS630B1NAL2

Cảm biến từ XS6 3-wire,Ø30 Pre-cable 10.58V, 18.0mm ,NPN,NO

Cảm biến từ XS630B1PBL2

Cảm biến từ XS6 3-wire,Ø30 Pre-cable 10.58V, 18.0mm ,PNP,NC

Cảm biến từ XS630B1PAL2

Cảm biến từ XS6 3-wire,Ø30 Pre-cable 10.58V,current 100mA ...

Lên top