ATS loại WN 3 vị trí, AC 600V, DC 125V đấu dây trước

Định dạng PDFInEmail
ATS loại WN 3 vị trí, AC 600V, DC 125V đấu dây trước 61WN
Nhà sản xuất:
Thông tin sản phẩm

ATS loại WN 3 vị trí, AC 600V, DC 125V đấu dây trước:

  • Mã hàng: 61WN
  • Thương hiệu: Vitzro
  • Tình trạng: còn hàng
  • Phân phối bởi công ty Liên Minh Nguyễn
Mã hàng Đặc tính Số cực
61WN 100A, 12.5KA, 50000/250000 4P
62WN 200A, 25KA, 50000/250001 3P,4P
64WN 400A, 30KA, 50000/250002 3P,4P
66WN 600A, 37.5KA, 50000/250003 3P,4P
68WN 800A, 50KA, 50000/250004 3P,4P
610WN 1000A, 50KA, 50000/250005 3P,4P
612WN 1200A, 50KA, 50000/250006 3P,4P

Lên top