Đồng hồ đo điện áp 3Pha MV2307(72x72)

Định dạng PDFInEmail
Đồng hồ đo điện áp 3Pha MV2307(72x72)
Nhà sản xuất:
Thông tin sản phẩm

Đồng hồ đo điện áp 3Pha MV2307(72x72):

  • Mã sản phẩm: MV2307(72x72)
  • Nhà sản xuất: Selec
Hin th3 s, dng LCD
- D
i hin th: 0 - 516V AC
- M
ng kết ni: 3 pha 3 dây, 3 pha 4 dây
- Ngu
n cp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz)
110V AC ±20%, (50 / 60Hz)
- B
o vmt trước: IP54
- Chi
u cao ca LED hin th: 14.2 mm
- Có bi
u đồ hin th% đin áp
  • Phân phối bởi công ty Liên Minh Nguyễn
Lên top