Đồng hồ đo điện áp, dòng điện và tần số VAF36A(96x96)

Định dạng PDFInEmail
Đồng hồ đo điện áp, dòng điện và tần số VAF36A(96x96)
Nhà sản xuất:
Thông tin sản phẩm

Đồng hồ đo điện áp, dòng điện và tần số VAF36A(96x96):

  • Mã sản phẩm:  VAF36A(96x96)
  • Nhà sản xuất: Selec
Hin th3 hàng, 3 s, dng LCD
- Cài
đặt hsCT: 5A - 10.000A
- M
ng kết ni: 3 pha - 4 dây, 3 pha - 3 dây,
2 pha - 3 dây & 1 pha - 2 dây
- Cài
đặt hsPT Sơ cp: 100V - 500kV
- Cài
đặt hsPT Thcp: 100 - 500V AC (L-L)
-
Đo được đin áp trung và cao thế
- Ngun cp: 230V AC ± 20%
  • Phân phối bởi công ty Liên Minh Nguyễn
Lên top