Đồng hồ đo điện năng tiêu thụ KWh EM306-A(96x96)

Định dạng PDFInEmail
Đồng hồ đo điện năng tiêu thụ KWh EM306-A(96x96)
Nhà sản xuất:
Thông tin sản phẩm

Đồng hồ đo điện năng tiêu thụ KWh EM306-A(96x96);

  • Mã sản phẩm: EM306-A(96x96)
  • Nhà sản xuất: Selec
Hin th6 s, dng LED
- Chi
u cao ca LED hin th: 14.2 mm
- Cài
đặt hsCT: 1 / 5A - 10.000A
-
Độ phân gii: 0.01, 0.1, 1 & 10
- M
ng kết ni: 3 pha - 4 dây, 3 pha - 3 dây,
2 pha - 3dây & 1 pha - 2 dây
- Ngõ ra: xung áp 24VDC / dòng 100mA
-
Độ chính xác: cp 1
- Có password b
o v
- Ngun cp: 230V AC ± 20%
  • Phân phối bởi công ty Liên Minh Nguyễn
Lên top