Phụ kiện cảm biến XZCC12FCM40B

Định dạng PDFInEmail
Phụ kiện cảm biến XS,Elbowed,M12-4PIN
Nhà sản xuất:
Thông tin sản phẩm

OsiSensense SX

Phụ kiện dùng cho cảm biến

Gồm các loại kích thước M8,M12 doạn dây dài 2,5,10m

Cac loại 3 Pin hoặc 4Pin

 Mã sản phẩm:

 

Type Diameter Lenght Pin Reference
Straight M8 2M 3 XZCP0566L2
Straight M8 5M 3 XZCP0566L5
Straight M8 10M 3 XZCP0566L10
Straight M12 2M 4 XZCP1141L2
Straight M12 5M 4 XZCP1141L5
Straight M12 10M 4 XZCP1141L10
Elbowed M8 2M 3 XZCP0666L2
Elbowed M8 5M 3 XZCP0666L5
Elbowed M8 10M 3 XZCP0666L10
Elbowed M12 2M 4 XZCP1241L2
Elbowed M12 5M 4 XZCP1241L5
Elbowed M12 10M 4 XZCP1241L10

Elbowed

PNP LED

2M XZCP1340L2

Elbowed

PNP LED

5M XZCP1340L5

Elbowed

PNP LED

10M XZCP1340L10
Straight M12 4 XZCC12FDM40B
Straight M12 4 XZCC12FDP40B
Elbowed M12 4 XZCC12FCM40B
Elbowed M12 4 XZCC12FCP40B

Quý khách có nhu cầu về sản phẩm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết và giá thành tốt nhất

Lên top