BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG- BĂNG QUẤN MR28-50/5A

Định dạng PDFInEmail
BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG- BĂNG QUẤN MR28-50/5A
Thông tin sản phẩm

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG- BĂNG QUẤN MR28-50/5A:

  • Xuất xứ: Taiwan
  • Phân phối bởi công ty Liên Minh Nguễn
Tên hàng Mã hàng 
MR28, class 1, 5VA 50/5A
MR28, class 1, 5VA 75/5A
MR28, class 1, 5VA 100/5A
MR28, class 1, 5VA 150/5A
MR42, class 1, 5VA 200/5A
MR42, class 1, 5VA 250/5A
MR42, class 1, 10VA 300/5A
MR60, class 1, 10VA 400/5A
MR60, class 1, 10VA 500/5A
MR60, class 1, 10VA 600/5A
MR85, class 1, 10VA 800/5A
MR85, class 1, 10VA 1000/5A
MR85, class 1, 10VA 1200/5A
MR125, class 1, 10VA 1600/5A
MR125, class 1, 15VA 2000/5A
MR125, class 1, 15VA 2500/5A
MR125, class 1, 15VA 3000/5A
MR125, class 1, 15VA 4000/5A
MR125, class 1, 15VA 5000/5A
MR125/MR135, class 1, 15VA 6000/5A

Lên top