Locks for NSX schneider LV429371

Định dạng PDFInEmail
Nhà sản xuất:
Thông tin sản phẩm

Compact NSX accessories - Rotary handle, locks and interlocking Schneider

Phụ kiện kết nối cho Compact NSX.

Tay nắm kiểu xoay, khoá và khoá liên động.

Rotary handle, locks, interlocking.

Compact NSX accessories - Rotary handle, locks and interlocking  
Rotary handle, locks, interlocking for NSX100/160/250  
Description Type    
Rotary handle Direct rotary handle LV429337
  Extended rotary handles LV429338
  Extended rotary handles with telescopic handle  LV429343
  for withdrawable device (500mm shaft)  
Locks Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (removable) 29370
  Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (fixed) LV429371
  Locking of rotary handle Keylock adapter LV429344
    Keylock (Ronis) 41940
Interlocking Mechanical interlocking with toggles LV429354
  for circuit breaker with rotary handle LV429369
  Interlocking with key for Keylock kit LV429344
  rotary handle Keylock (Ronis) 41950
Rotary handle, locking, interlocking for NSX400/630  
Rotary handle Direct rotary handle LV432597
  Extended rotary handles LV432598
  Extended rotary handles with telescopic handle  LV432603
  for withdrawable device (500mm shaft)  
Locks Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (removable) 29370
  Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (fixed) LV432631
  Locking of rotary handle Keylock adapter LV432604
    Keylock (Ronis) 41940
Interlocking Mechanical interlocking with toggles LV432614
  for circuit breaker with rotary handle LV432621
  Interlocking with key for Keylock kit LV432604
  rotary handle Keylock (Ronis) 41950

Quý khách có nhu cầu về sản phẩm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết và giá thành tốt nhất. 

Lên top