ACB Máy Cắt Không Khí ABB


ACB E1.2B ABB 3P 1000A 42kA

64.266.840 ₫
-45%

ACB E1.2B ABB 3P 1250A 42kA

62.637.960 ₫
-45%

ACB E1.2B ABB 3P 1600A 42kA

64.202.160 ₫
-45%

ACB E2.2B ABB 3P 2000A 42kA

94.754.880 ₫
-45%

ACB E1.2B ABB 4P 630A 42kA

75.863.040 ₫
-45%

ACB E1.2B ABB 4P 800A 42kA

78.211.320 ₫
-45%

ACB E1.2B ABB 4P 1000A 42kA

79.368.960 ₫
-45%

ACB E1.2B ABB 4P 1250A 42kA

77.358.600 ₫
-45%

ACB E1.2B ABB 4P 1600A 42kA

79.289.760 ₫
-45%

ACB E2.2B ABB 4P 2000A 42kA

117.023.280 ₫
-45%

ACB E1.2C ABB 3P 630A 50kA

65.112.960 ₫
-45%

ACB E1.2C ABB 3P 800A 50kA

67.128.600 ₫
-45%

ACB E1.2C ABB 3P 1000A 50kA

68.121.240 ₫
-45%

ACB E1.2C ABB 3P 1250A 50kA

66.396.000 ₫
-45%

ACB E1.2C ABB 3P 1600A 50kA

68.053.920 ₫
-45%

ACB E1.2C ABB 4P 630A 50kA

80.415.720 ₫
-45%

ACB E1.2C ABB 4P 800A 50kA

82.902.600 ₫
-45%

ACB E1.2C ABB 4P 1000A 50kA

84.131.520 ₫
-45%

ACB E1.2C ABB 4P 1250A 50kA

81.999.720 ₫
-45%

ACB E1.2C ABB 4P 1600A 50kA

84.047.040 ₫
-45%Lên top