ACB Máy Cắt Không Khí ABB


ACB E1.2B ABB 3P 1000A 42kA

63.630.600 ₫
-45%

ACB E1.2B ABB 3P 1250A 42kA

62.017.560 ₫
-45%

ACB E1.2B ABB 3P 1600A 42kA

61.976.640 ₫
-45%

ACB E2.2B ABB 3P 2000A 42kA

91.472.040 ₫
-45%

ACB E1.2B ABB 4P 630A 42kA

75.111.960 ₫
-45%

ACB E1.2B ABB 4P 800A 42kA

77.436.480 ₫
-45%

ACB E1.2B ABB 4P 1000A 42kA

78.583.560 ₫
-45%

ACB E1.2B ABB 4P 1250A 42kA

76.591.680 ₫
-45%

ACB E1.2B ABB 4P 1600A 42kA

76.541.520 ₫
-45%

ACB E2.2B ABB 4P 2000A 42kA

112.966.920 ₫
-45%

ACB E1.2C ABB 3P 630A 50kA

64.468.800 ₫
-45%

ACB E1.2C ABB 3P 800A 50kA

66.463.320 ₫
-45%

ACB E1.2C ABB 3P 1000A 50kA

67.448.040 ₫
-45%

ACB E1.2C ABB 3P 1250A 50kA

65.738.640 ₫
-45%

ACB E1.2C ABB 3P 1600A 50kA

65.696.400 ₫
-45%

ACB E1.2C ABB 4P 630A 50kA

79.618.440 ₫
-45%

ACB E1.2C ABB 4P 800A 50kA

82.082.880 ₫
-45%

ACB E1.2C ABB 4P 1000A 50kA

83.298.600 ₫
-45%

ACB E1.2C ABB 4P 1250A 50kA

81.187.920 ₫
-45%

ACB E1.2C ABB 4P 1600A 50kA

81.135.120 ₫
-45%Lên top