Results 1 - 12 of 12

Thiết bị tự động hóa LS

Biến tần loại 1P 200-230VAC...

Biến tần loại 1P 200-230VAC LS (vào 1P ra 3P)

Biến tần loại 3P 200-230VAC...

Biến tần loại 3P 200-230VAC LS (vào 3P ra 3P)

Biến tần loại 3P 380-480VAC...

Biến tần loại 3P 380-480VAC LS (vào 3P ra 3P)

Biến tần loại 1P 200-240VAC...

Biến tần loại 1P 200-240VAC LS-IP20

Biến tần loại 3P 220-230VAC...

Biến tần loại 3P 220-230VAC LS-IP20

Biến tần loại 3P 380-480VAC...

Biến tần loại 3P 380-480VAC LS IP 20, IP00

Biến tần loại 1 Pha...

Biến tần loại 1 Pha 200-230VAC

Loại 3 pha 380~480VAC ứng...

Loại 3 pha 380~480VAC ứng dụng chuyên dùng cho bơm, quạt

Biến tần loại 1P 200-240VAC...

Biến tần loại 1P 200-240VAC Protection degree IP20 ...

Biến tần loại 3P 200-240VAC...

Biến tần loại 3P 200-240VAC Protection degree IP20

Biến tần loại 3Pha ...

Biến tần loại 3Pha 200-230VAC (Protection degree IP66 ...

Biến tần loại 3Pha ...

Biến tần loại 3Pha 380-480VAC (Protection degree IP66 ...

Lên top